Fiscale voordelen

Arbovoorziening

In de werkkostenregeling 2011 wordt stoelmassage gezien als een Arbovoorziening. Onder de volgende voorwaarden zijn stoelmassages volledig aftrekbaar en kunnen op grond hiervan worden verstrekt aan de werknemers: de opdrachtgever heeft een Arboplan waarin de stoelmassage voor de werknemer is opgenomen, de stoelmassage wordt tijdens werktijd uitgevoerd, er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer en de werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen (zie hieronder “gedeeltelijke betaling door medewerker”).


De non-profit instellingen (overheid, semi-overheid, politie, onderwijs en zorginstellingen) kunnen stoelmassage op de werkplek in mindering brengen op de loonheffing.Nieuwe werkkostenregeling

De nieuwe werkkostenregeling gaat pas in 2013 voor álle werkgevers gelden. Dit betekent dat de werkgever maximaal 1,4% van de totale loonsom kan besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor het personeel.Gedeeltelijke betaling door medewerker
Er bestaat ook de mogelijkheid een gedeelte van de stoelmassage door de medewerker zelf te laten betalen. De belastingdienst stelt aan deze mogelijkheid de nodige eisen waarover Stoelmassage-op-Locatie u meer informatie kan geven.Kosten stoelmassage voor eigen rekening medewerker

U kunt uw medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten aan stoelmassage deel te nemen. Uw organisatie stelt dan de massageruimte en de tijd voor de medewerkers beschikbaar. De werknemers voldoen de kosten rechtstreeks aan Stoelmassage-op-Locatie.
Kosten stoelmassage voor werkgever aftrekbaar

www.stoelmassage-op-locatie.nl |  070-7370261 of 06-53508833 | info@stoelmassage-op-locatie.nl | Copyright 2011© Stoelmassage-op-Locatie

Ontwerp Erik Schimmel - Image-Expeditions.com

Lid KaTa Nederland